Công thức của chúng tôi

Một đóa hồng vẫn mãi luôn là một đóa hồng, Chúng tôi tiết lộ bí mật của mình, một ý tưởng căn bản nhất trong mọi công thức, một niềm tin vững chắc rằng vẻ đẹp còn phải đến từ sâu bên trong chứ không chỉ ở bề mặt.